Pædagogiske værdier

Værdigrundlag

Vi vil skabe tryghed og nærvær for børnene. Med en medmenneskelig indgangsvinkel vil vi rumme, respektere, lytte og anerkende børnene.
En af vores store visioner er at skabe en så familiær atmosfære som muligt med fokus på dagliglivets aktiviteter i et trygt og anerkendende miljø præget af nærvær, oprigtighed, kærlighed og hjerterum. Denne tryghed vil vi opnå gennem relationsarbejde. Vi anser netop det at skabe en personlig, oprigtig og tillidsvækkende relation som omdrejningspunktet for arbejdet med tidligt skadede børn og unge.

Anderkendelse

Anerkendes individet ikke, eller er det ude af stand til at få følelsesmæssigt opmærksomhed, kognitiv respekt og social agtelse, risikerer det at miste det positive forhold til sig selv, som er grundlæggende for dets udvikling.

Regler og struktur

Vi har fokus på barnets indre følelsesmæssige udvikling. Tager udgangspunkt i det enkelte barns situation. Hvert barn skal ses som unikt. I praksis passer vi på med at lave for mange fastlagte fælles regler for alle børn. regler skal give mening for det enkelte barn, og skal derfor ofte være individuelle, for ikke at hæmme barnets personlige udvikling.

På samme måde lader vi ikke en stram struktur være styrende, da vi mener at dette kan forhindre os i at anerkende børnene som individuelle og unikke, samt at se samværet og nærværet som det vigtigste. Tidligt skadede børn har brug for faste rammer og en hvis form for struktur, men bliver hverdagen struktureret og skematisk planlagt helt ned til mindste detalje, mener vi bl.a. at det kan hæmme børnenes udvikling i forhold til at lære selv at føle efter, og tage stilling til forskellige ting.