Forældre

Samarbejde

Familien fylder meget hos anbragte børn. Spekulationer og bekymringer om mor, far og eventuelle søskende. Samarbejdet med børnenes familier er derfor utrolig vigtigt. Anerkender vi ikke forældrene, anerkender vi heller ikke barnet. Både ledelse, ansatte og barn har tæt kontakt til de enkelte forældre.

Arrangementer

Der er løbende arrangementer for forældre og pårørende året igennem.

Samvær

Det er forskelligt hvor ofte børnene har samvær med deres familie, og dette aftales med den anbringende kommune. Det er muligt at være på Parkgaarden alle årets 365 dage.