Medarbejdere

Personalegruppen

Vi er på nuværende tidspunkt fire fastansatte. 3 mænd og 1 kvinde, mellem 29 og 43 år. Tre pædagoger og en pædagogmedhjælper, med en håndværksmæssig baggrund.

Forventninger

Det er vigtigt for os at den enkelte medarbejder har en positiv livsholdning og ser det positive i barnet. Vi lægger stor vægt på at vi har en faglig kompetent personalegruppe. Vi fokuserer meget på den enkeltes menneskelige holdninger og værdier.

Vi forventer fleksibilitet og engagement.

Muligheder

Vi tilbyder medindflydelse og ansvar. Vi er meget åbne overfor at personalet kommer med input, råd og gode ideer til ledelsen, da det er en fælles opgave blandt personale og ledelse at drive opholdsstedet. Vi tilbyder både intern og ekstern supervision. Vi har en psykolog tilknyttet, der fast giver personalegruppen supervision 2 gange om måneden.