Målgruppe

  • Vores målgruppe er tidligt skadede børn, i alderen fra 4-16 år.
  • Understimulerede børn, der ikke er alderssvarende i deres udvikling.
    Alkoholskadede børn.
  • Omsorgssvigtede børn, der er blevet udsat for overgreb af psykisk eller fysisk karakter.
  • Børn med tilknytningsforstyrrelser, hvis adfærd kan variere fra voldsom udadreagerende, til følelsesmæssig indelukkethed og isolation.
  • Børn med psykosociale og adfærdsmæssige problemer.

Vi modtager ikke børn med fysiske handicaps, udviklingshæmmede eller børn som har et misbrug.

Antal pladser

På opholdsstedet har vi plads til 5 børn, både drenge og piger, i alderen 4-16 år, barnets alder ved indskrivning skal dog som udgangspunkt max være 11 år. Inden “vores” børn fylder 16 år – er det en stor prioritet for os, at være med til at sørge for at finde det helt rigtige tilbud der kan tage over efter os. Alternativt er vi altid indstillede på at finde pragmatiske løsninger i samarbejde med Socialtilsynet og anbringende kommune, så vi får givet den unge den bedst mulige støtte og hjælp.