Målgruppe

  • Vores målgruppe er tidligt skadede børn, i alderen fra 4-16 år.
  • Understimulerede børn, der ikke er alderssvarende i deres udvikling.
    Alkoholskadede børn.
  • Omsorgssvigtede børn, der er blevet udsat for overgreb af psykisk eller fysisk karakter.
  • Børn med tilknytningsforstyrrelser, hvis adfærd kan variere fra voldsom udadreagerende, til følelsesmæssig indelukkethed og isolation.
  • Børn med psykosociale og adfærdsmæssige problemer.

Vi modtager ikke børn med fysiske handicaps, udviklingshæmmede eller børn som har et misbrug.

Antal pladser

På opholdsstedet har vi plads til 5 børn, både drenge og piger, i alderen 5-16 år, barnets alder ved indskrivning skal dog som udgangspunkt max være 11 år. Aldersgrænsen på de 16 år skal kun ses som vejledende, ønsker den unge samt anbringelseskommunen, at opholdet skal fortsætte, kan der arbejdes for dette.